Thada helpt jou
met leren leren

Jou motiveren en positieve feedback geven vindt Thada heel belangrijk. Thada laat jou het belang van school inzien en je zult merken dat naar school gaan en dingen leren ook  leuk kunnen zijn.

Stap 1

Plannen

Je krijgt hulp bij het maken van een planning én je aan die planning te houden.

Stap 2

Organiseren

Je krijgt structuur door op vaste momenten en op een rustige werkplek aandacht te besteden aan jouw huiswerk.

Stap 3

Overhoren

Veel herhaling zorgt voor betere resultaten. Thada overhoort jou met regelmaat zodat je de leerstof onthoudt.

Jij wilt toch een
onvoldoende?!

Samen gaan wij voor die voldoende! thada is er niet alleen voor je schoolwerk, maar ook voor jouw plek in de maatschappij!